Gimme kanalen volgen

Ook dit schooljaar willen we het papierverbruik in de schriftelijke communicatie op school verminderen.

Documenten zoals algemene brieven en vragen vanuit de klas willen we vooral via elektronische weg verspreiden. Gimme en onze website zijn daarvoor de geschikte kanalen.

Brieven, echter, zullen naast de elektronische weg, ook via de papieren weg worden verspreid: uitnodigingen voor ouderavonden en oudercontacten, betaalbrieven, uitstappen,….

Via dit stappenplan kan je intekenen op Gimme, een elektronisch platform voor communicatie tussen school en thuis. Als je intekent op Gimme, word je bij elk nieuw bericht verwittigd via mail.

In verband met de privacywet passen wij de overschakeling naar de nieuwe klaskanalen aan dit schooljaar. Jullie (ouders, grootouders,…) kunnen tot en met vrijdag 27 september 2019 intekenen op de klas(sen) van je/jullie kind(eren). Tot dan zullen alle kanalen op Gimme openbaar staan. Na de intekenperiode worden de kanalen verborgen gezet en kan je enkel nog de klassen bekijken waarop je intekende.

Met vragen kan je steeds terecht bij de directie of bij meester Jeroen, de ICT-verantwoordelijke op onze school.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet openbaar gemaakt. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Blijf op de hoogte
Bewaar deze pagina in je favorieten en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes van Berkenboom Heistraat en Berkenboom Huppelpas.