Inspraak

Ouders kunnen hun ideeën, opmerkingen kwijt bij de ouderraad, bij de directeurs of bij de leerkrachten.

Leerkrachten hebben de personeelsvergaderingen en de onderlinge contacten om hun visie op de school te verfijnen.

Daarenboven buigt het leerlingenparlement, zich regelmatig over de verfijning van de leefomstandigheden op school vanuit hetgeen de verschillende babbels in de klas aanbrengen.

Naast die kansen op inspraak is er ook nog de schoolraad. In die vergadering van ouders, leerkrachten, schoolbestuur en lokale gemeenschap wordt er gewerkt rond alle thema’s die verband houden met het schoolleven. Op die manier bouwen we samen aan Berkenboom Heistraat Geel en Groen.