Sport en gezondheid

Sport op school

De kleuters krijgen tweemaal per week bewegingsopvoeding van juf Kaat of juf Limme.

Twee keer per week krijgen de kinderen van de lagere school bewegingsopvoeding van meester Bart, juf Kaat of juf Limme.

Zwemmen

Bewegingsopvoeding is één van de domeinen (vakken) die deel uitmaken van de basisvorming. Zwemmen maakt deel uit van het pakket bewegingsopvoeding.

De kinderen van K3, L2 en L4 gaan zwemmen op donderdagnamiddag van 13.30u tot 14.00u in het Sinbad. De kinderen van L6 gaan zwemmen op dinsdagnamiddag van 14.00u tot 15.00u. We zwemmen in modules, d.w.z. kinderen zwemmen een aantal weken intensief na elkaar. Op deze manier kan er een stevige doorgroei in het verwerven van de techniek ‘zwemmen’ gerealiseerd worden.

Volgens de richtlijnen vanuit de leerplannen zwemonderricht ligt de focus bij zwemonderricht hoofdzakelijk op zelfredzaamheid eerder dan op een perfecte zwemstijl.

De leerlingen van het zesde leerjaar gaan met de fiets naar het zwembad.

Sport op woensdagnamiddag

Naast de sportactiviteiten tijdens de lesuren en de sportsnack op dinsdag zijn er ook regelmatig sportactiviteiten op woensdagnamiddag. Voetbal, atletiek,… De kinderen kunnen daaraan vrijblijvend deelnemen. De turnleerkrachten begeleiden deze activiteiten.

Eten en drinken

We stimuleren de leerlingen om elke dag een stuk fruit mee te brengen naar school. Deze wordt liefst in de voormiddag genuttigd. In de namiddag kan er eventueel ook een koek gegeten worden. De koek zit in het koekendoosje van de school, liefst zonder papier.

El­ke dag kun­nen de kin­deren tijdens de middagpauze kiezen voor verse soep. Dit wordt op voorhand aangeduid op de bestelbon.

De kinderen brengen een afgesloten drinkbus mee naar school. In deze drinkbus zit alleen water. Deze kan steeds opgevuld worden in de klas. Frisdrank, melkdranken, fruitsappen,… zijn verboden.