Middagpauze

Er is gratis opvang van 12.10u tot 12.25u.

Kinderen die ’s middags naar huis gaan, wor­den ten vroegste vanaf 13.00u op school terug ver­wacht!

De kinderen die ’s middags op ­­­school blijven, brengen zélf hun boterhammen mee.

– De kleuters van K1P en K1 eten in de klas onder begeleiding van juf Mireille en juf Els.
– De kleuters van K23 eten in de kleuterrefter.
– De kinderen van L1234 eten in de refter onder de kerk.
– De kinderen van L56 eten in de klas.

Zet de naam of het kenteken van je kind én de klas op de brooddoos. Als de leerkrachten of het refterpersoneel ergens speciaal oog voor moeten hebben, noteer dat dan op een etiket of op een briefje in de brooddoos.

De school zorgt voor drank en opvang. Breng geen eigen drank mee.  El­ke dag kun­nen kin­deren kiezen tus­sen: verse soep, melk, plat water of bruiswater.

Kinderen die blijven eten, mogen de school ’s middags NIET verlaten.