Middagpauze

Er is gratis opvang van 12.10u tot 12.25u.

Kinderen die ’s middags naar huis gaan, wor­den ten vroegste vanaf 13.00u op school terug ver­wacht!

De kinderen die ’s middags op ­­­school blijven, brengen zélf hun boterhammen mee.

Alle kleuters en alle kinderen van de lagere school eten in hun eigen klas onder begeleiding van de klasleerkracht. Vanaf 12.25u gaan zij naar de speelplaats. De kinderen van de peuterklas blijven tot 13.00u in de klas.

Als de leerkrachten ergens speciaal oog voor moeten hebben, noteer dat dan op een etiket of op een briefje in de brooddoos.

De school zorgt voor opvang. El­ke dag kun­nen de kin­deren kiezen voor verse soep. Dit wordt op voorhand aangeduid op de bestelbon.

De kost­prijs per middag (begelei­ding) bedraagt € 1,50. Kinderen die slechts af en toe blijven eten, kun­nen dit ook aanduiden op de bestelbon.

Kinderen die blijven eten, mogen de school ’s middags NIET verlaten.