Middagpauze

De kinderen die ‘s middags op school blijven, brengen zélf hun boterhammen mee.

– De kleuters van K1P eten in de klas onder begeleiding van juf Mireille.
– De kleuters van K123 eten in de kleuterrefter.
– De lagere schoolkinderen eten in de zaal onder de kerk.

Zet de naam of het kenteken van je kind én de klas op de brooddoos. Als de leerkrachten of de refterjuffen ergens speciaal oog voor moeten hebben, noteer dat dan op een etiket of op een briefje in de brooddoos.

De school zorgt voor drank en opvang. Breng geen eigen drank mee.

Elke dag kunnen kinderen kiezen tussen: verse soep, plat of bruiswater of melk.

Kinderen die blijven eten, mogen de school ‘s middags NIET verlaten.