Opvang en studie

Voorschoolse opvang

De schoolpoort gaat open om 7.00u. De op­vang ge­beurt door mensen van de buitenschool­se op­vang, de Sprinkhaan. De lokalen van de Sprinkhaan bevinden zich in de tuinklassen (links voorbij de piramide als je door de grote inkompoort naar binnen komt). Wie voor 8.15u op school is, MOET naar de Sprinkhaan. Voor 8.15u is er geen “bewaking” op de speelplaats. Kinderen mogen niet zonder begeleiding op de speelplaats spelen. De kinderen blijven NIET spelen op het grasplein voor de school.

Vanaf 8.15u is de opvang gra­tis. Deze gebeurt door de leerkrachten. De kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar spelen op de stenen speelplaats. De leerlingen van de lagere school (L2-L6) gaan rechtstreeks naar de klas tussen 8.15u en 8.30u. Kinderen die zich in de opvang bevinden, worden door de begeleiders van de opvang naar de juiste speelplaats gebracht om 8.15u.

De ouders zetten hun kinderen af aan de schoolpoort. De kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar gaan binnen langs de poort van de Houtduifstraat, de kinderen van de lagere school langs de poort in de Heistraat.

Studie en naschoolse opvang

Op maandag, dinsdag en donderdag is er begeleide studie vanaf 15.45u voor kinderen van de lagere school. Kleuters gaan naar de opvang. In de studie houden begeleiders toezicht; d.w.z. zij zorgen ervoor dat de kinderen hun huiswerk en hun lessen in een rustige sfeer kunnen maken en zij kijken na of de kinderen al hun huiswerk gemaakt hebben. De begeleiders verbeteren evenwel de taken niet en vragen de lessen niet op. De studie voor de eerste graad loopt tot 16.15u, voor de tweede graad tot 16.30u en voor de derde graad tot 16.45u. Vrijdag gaan de kinderen naar de opvang.

Er is geen studie als het personeelsvergadering of oudercontact is. Er is die dag wél opvang op de stenen speelplaats. Tot 16.45u kunnen de kinderen van de lagere school daar opgehaald worden. Na 16.45u gaan de kinderen naar de opvang.

‘s Woensdags is er naschoolse opvang van 12.25u tot 17.55u. Vrijdag is er geen studie en gaan de kinderen vanaf 16.00u naar de naschoolse opvang.