Studie en opvang

Voorschoolse opvang

De schoolpoort gaat open om 7.00u. De opvang gebeurt door mensen van de buitenschoolse opvang, de Sprinkhaan. De lokalen van de Sprinkhaan bevinden zich in de tuinklassen (links voorbij de piramide als je door de grote inkompoort naar binnen komt).

Wie voor 8.15u op school is, MOET naar de Sprinkhaan. Voor 8.15u is er geen “bewaking” op de speelplaats. Kinderen mogen niet zonder begeleiding op de speelplaats spelen. De kinderen blijven NIET spelen op het grasplein voor de school.

Vanaf 8.15u is de opvang gratis. Deze gebeurt door de leerkrachten. De kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar spelen op de groene speelplaats. De leerlingen van het tweede t.e.m. het zesde leerjaar spelen op de stenen speelplaats. Kinderen die zich in de opvang bevinden, worden door de begeleiders van de opvang naar de juiste speelplaats gebracht om 8.20u.

De ouders zetten hun kinderen af aan de schoolpoort. Blijf niet op de speelplaats staan. Zo behouden de leerkrachten het overzicht op een veilige speelplaats.

Studie en naschoolse opvang

Op maandag, dinsdag en donderdag is er begeleide studie vanaf 16.00u. Er is afhaalstudie (ouders kunnen hun kinderen tussendoor ophalen) of studie tot 17.00u. Kleuters en kinderen van L1 gaan naar de opvang. In de studie houden begeleiders toezicht; d.w.z. zij zorgen ervoor dat de kinderen hun huiswerk en hun lessen in een rustige sfeer kunnen maken en zij kijken na of de kinderen al hun huiswerk gemaakt hebben. De begeleiders verbeteren evenwel de taken niet en vragen de lessen niet op. Vrijdag gaan de kinderen naar de opvang.

Afhaalstudie Lokaal Studie L234 (tot 17.00u) Lokaal Studie L56 (tot 17.00u) Lokaal
Maandag Juf Els Pieters L5B (nieuwbouw) Meester Sam L3A
(nieuwbouw)
Juf Maayke L3C (nieuwbouw)
Dinsdag Juf Els Pieters L5B (nieuwbouw) Meester Toon L4B
(nieuwbouw)
Meester Jens L5A (nieuwbouw)
Donderdag Juf Els Pieters L5B (nieuwbouw) Juf Liezel L2B Juf Nele L1C

Er is geen studie als het personeelsvergadering of oudercontact is. Er is die dag wél opvang op de speelplaats van de lagere school. Tot 17.00u kunnen de kinderen van de lagere school dus opgehaald worden op de speelplaats van de lagere school. Na 17.00u gaan de kinderen naar de opvang.

‘s Woensdags is er naschoolse opvang van 12.00u tot 17.55u.