Studie en opvang

Voorschoolse opvang

De schoolpoort gaat open om 7.00u. De opvang gebeurt door mensen van de buitenschoolse opvang, de Sprinkhaan. De lokalen van de Sprinkhaan bevinden zich in de tuinklassen (links voorbij de piramide als je door de grote inkompoort naar binnen komt).

Wie voor 8.15u op school is, MOET naar de Sprinkhaan. Voor 8.15u is er geen “bewaking” op de speelplaats. Kinderen mogen niet zonder begeleiding op de speelplaats spelen. De kinderen blijven NIET spelen op het grasplein voor de school.

Vanaf 8.15u is de opvang gratis. Deze gebeurt door de leerkrachten. De kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar spelen op de groene speelplaats. De leerlingen van het tweede t.e.m. het zesde leerjaar spelen op de stenen speelplaats. Kinderen die zich in de opvang bevinden, worden door de begeleiders van de opvang naar de juiste speelplaats gebracht om 8.20u.

De ouders zetten hun kinderen af aan de schoolpoort. Blijf niet op de speelplaats staan. Zo behouden de leerkrachten het overzicht op een veilige speelplaats.

Studie en naschoolse opvang

Op maandag, dinsdag en donderdag is er begeleide studie vanaf 15.45u voor kinderen van de lagere school. Kleuters gaan naar de opvang. In de studie houden begeleiders toezicht; d.w.z. zij zorgen ervoor dat de kinderen hun huiswerk en hun lessen in een rustige sfeer kunnen maken en zij kijken na of de kinderen al hun huiswerk gemaakt hebben. De begeleiders verbeteren evenwel de taken niet en vragen de lessen niet op. Vrijdag gaan de kinderen naar de opvang.

Studie L12
(tot 16.15u)
Lokaal Studie L34
(tot 16.30u)
Lokaal Studie L56
(tot 16.45u)
Lokaal
Maandag Bieke Biva en juf Ruth/meester Bart L2C Wendy van den Branden en juf Ruth/meester Bart L4C Els Pieters en juf Annelies L5B
Dinsdag Bieke Biva en juf Ruth/meester Bart L2C Wendy van den Branden en juf Ruth/meester Bart L4C Els Pieters en meester Toon L6A
Donderdag Bieke Biva en juf Ruth/meester Bart L2C Wendy van den Branden en juf Ruth/meester Bart L4C Els Pieters en juf Annelies L5B

Er is geen studie als het personeelsvergadering of oudercontact is. Er is die dag wél opvang op de stenen speelplaats. Tot 16.45u kunnen de kinderen van de lagere school dus opgehaald worden op de stenen speelplaats. Na 16.45u gaan de kinderen naar de opvang.

‘s Woensdags is er naschoolse opvang van 12.25u tot 17.55u.