Varia

Verjaardagen

Een kind dat jarig is, verdient altijd een feestje. Vaak brengen de jarigen dan iets mee voor hun klasgenootjes.
Snoep of geschenkjes zijn echter verboden en worden terug meegegeven naar huis!
Een suggestie: een stukje fruit of een mooi versierde cake om samen in de klas op te eten is zoveel leuker…

Snoep

Alle snoep, ook kauwgom, is verboden op school, zelfs bij verjaardagen.

Een koek of een stukje fruit zijn heel wat beter om de honger te stillen in de voor- of namiddagspeeltijd. Graag het fruit voorzien voor de middag, de koek na de middag. Uiteraard kan twee stukken fruit ook…

Ouders geven hun kinderen graag een snoepje mee als beloning dat ze hun boterhammen ‘s middags flink hebben opgegeten. We verwachten van de ouders dat ze dat zonder overdrijven en met veel opvoedkundige wijsheid doen. Niet het vele is goed, maar… Zo’n beloning dient uiteraard onmiddellijk na de maaltijd, in de peuterklas of in de klas gegeten te worden.

Afwezigheden

Kinderen van de derde kleuterklas en de lagere school hebben “leerplicht”. Elke afwezigheid moet gewettigd worden.

Als je kind afwezig is, verwittig dan zo snel mogelijk de school of de leerkracht: telefonisch op het algemeen nummer 03/777 73 66 of per e-mail naar secretariaat@berkenboomheistraat.be of directeur@berkenboomheistraat.be.

Zorg zo vlug mogelijk voor een afwezigheidsbriefje (zie agenda kind) of voor een doktersattest.

Denk eraan: als je 4 keer per schooljaar een bericht afwezigheid invult met als reden: ziekte, zonder een medisch attest (wegens maximum 3 opeenvolgende schooldagen) wordt vanaf de 5de ziektemelding steeds een medisch attest vereist, ongeacht het aantal dagen afwezigheid.

Voorbeeld:
– Afwezigheidsbericht voor 18 en 19/10/2018: 2 dagen
(geen medisch attest vereist en ook niet gegeven): leerkracht noteert ZZZZ1 (4 halve dagen)

– Afwezigheidsbericht voor 18/11/2018: 1 dag
(geen medisch attest vereist en ook niet gegeven: leerkracht noteert ZZ2 (2 halve dagen)
– Afwezigheidsbericht voor 06, 07 en 08/12/2018: 3 dagen
(geen medisch attest vereist en ook niet gegeven): leerkracht noteert ZZZZZZ3 (6 halve dagen)

– Afwezigheidsbericht voor 01/02/2019: 1 dag
(geen medisch attest vereist en ook niet gegeven): leerkracht noteert ZZ4 (2 halve dagen)

OPGELET: ALLE volgende afwezigheidsberichten wegens ziekte voor dit kind moeten vanaf nu en gedurende de rest van het schooljaar, vergezeld zijn van een medisch attest, zelfs voor 1 dag.

Verlaten van de school

Er is een schriftelijke toelating nodig, getekend door één van de ouders, opdat hun kind de school tijdens de schooluren mag verlaten.

Onze verantwoordelijkheid is te groot om risico’s te nemen tijdens de periode dat de kinderen aan ons zijn toevertrouwd.