Oudercontact

Ouders en leerkrachten zijn evenwaardige partners in het leer- en leefproces van hun kinderen op school. Voor een efficiënte kindbetrokken aanpak op school is het noodzakelijk dat er tussen de ouders en het schoolteam een eerlijke, betrokken, positieve en doelgerichte communicatie is. Daarom schrijft Berkenboom Heistraat Geel en Groen een open communicatie met de ouders als een wezenlijk aspect van het opvoedingsproject in.

Een persoonlijk gesprek met de leerkracht is na afspraak altijd mogelijk. Maak een afspraak via de schoolagenda van je kind, via de zorgcoördinator of via de directie.

Ieder schooljaar is er een klassikaal infomoment voorzien. Tijdens dit moment worden het opvoedingsproject, de schoolstructuur, de bijzondere klemtonen van het jaarprogramma en de werkwijze van de klas van je kind uitvoerig besproken door de klasleerkracht. Het is ten zeerste aan te raden dat minstens één van beide ouders aanwezig is op dit infomoment.

Driemaal per jaar worden er individuele oudercontacten gepland (zie kalender). Voor het zesde leerjaar is er ook een oudercontact mogelijk met de aanwezigheid van het CLB, i.f.v. de overstap naar het secundair onderwijs.