Ouderraad

Onze ouderraad is reeds meer dan 50 jaar actief op de school!
De ouderraad is een officieel onderdeel van de school (zoals bepaald in het participatiedecreet) waarin geëngageerde ouders zich structureel inzetten voor de school.

Onze ouderraad is een open groep waarin iedereen welkom is als lid.
Naast onze effectieve leden rekent de ouderraad elk jaar op de ondersteuning van verschillende losse medewerkers. Tevens zijn ouders ook actief op school als leesouder, rijouder, zwemouder,….

De ouderraad is in de eerste plaats een communicatiemiddel tussen ouders en de school. We vormen een aanspreekpunt waar alle ouders terechtkunnen met reacties, vragen, opmerkingen en suggesties. In de ouderraadvergaderingen brengen we ouders, directie en leerkrachten samen om kritisch en opbouwend de schoolwerking op te volgen.

Enkele ouders zijn ook afgevaardigd om de belangen van de hele oudergroep te vertegenwoordigen op vergaderingen van de schoolraad. In die raad bespreken de ouders samen met het schoolbestuur, de directeurs, de leerkrachten en de plaatselijke gemeenschap alle thema’s die de school aanbelangen.
Vanuit de ouderraad- en schoolraadvergaderingen informeren we de ouders via verslagen, artikels in Twijgje, berichten op Gimme en op de schoolwebsite.

Daarnaast heeft de ouderraad als doel om de school te ondersteunen, met raad en daad, met man- en/of vrouwkracht, bij klussen of bij activiteiten van de school.

Ook dragen ze een steentje bij aan de school op financieel en materieel vlak.

Tot slot organiseert de ouderraad ook jaarlijks een aantal ontspannende activiteiten voor alle ouders, kinderen en het schoolteam. Hierbij kunnen ouders en school contacten leggen en informatie uitwisselen in een ontspannen sfeer.